Mouse Strain Datasheet

B6;129-Scarb1tm1Kri Apoetm1Unc/J

Stock No:
004362 |
SR-BI/apoE double KO
  • Cryopreserved